White and Black Round Diamond Evil Eye Pendant In 1K White gold

White and Black Round Diamond Evil Eye Pendant In 1K White gold