Diamond Hai Pendant In 14K White Gold

Diamond Hai Pendant In 14K White Gold