Cocktail Cushion Cut Citrine Diamond Gemstone Ring in 14K Yellow Gold

Cocktail Cushion Cut Citrine Diamond Gemstone Ring in 14K Yellow Gold